Projektering

Projektering 

Vi utgår alltid ifrån kundens förutsättningar arbetar tillsammans med våra kunder för att få fram den bästa behovsanalysen. När behovet är kartlagt tar vi
fram en solid och hanterbar plan för att på bästa sätt gå den rakaste vägen mot målgång.

Vi följer nedanstådende steg i vår kundprocess vid projektering

  • Anskaffar nödvändig data för att påbörja projektet.
  • Hårdvarukonfigurering
  • Mjukvarukonfigurering
  • Scadakonfigurering
  • Installation på plats
  • Driftsättning av system

Projekten innehåller flertalet konsultationer, tester, valideringar och dokumentering med uppföljning.


© 2021 | Etex Oy