Återvinning

 

Återvinning

Vår återvinningstjänst gör att du kan vara säker på att all återvinningsbar elektronik hanteras i enlighet med gällande regelverk. Innan vi avfärdar enheter för slutåtervinning inspekterar vi dem för att se om det finns några komponenter som kan vara värdefulla reservdelar för framtida bruk.

 

Inköp

Vi fokuserar främst på att köpa hela system såsom:

  • Styrsystem för kraftstationer
  • Styrsystem för Pappersbruk
  • Styrsystem för livsmedelsframställning

 

I de fall då fabriker är föremål för nedläggning kan vi skicka våra experter för att uföra nedmonteringen. Det är alltid bättre att en nedmontering sker enligt korrekta protokoll.

 


© 2021 | Etex Oy