Vårt Kunnande

Expertis

Etex är vår personal. Vi har en samlad kompetens och expertis som sträcker sig över en mängd av industiella applikationer.
Våra nyckelområden är fokuserade inom livsmedelsframställning, energiproduktion, OEM, gruvverksamhet och framställning av byggnadsmaterial.

Vi kan dock möta kunders behov från alla användare och inköpare av automationsutrustning.

Nedan följer en överblick av vad vi kan förse:

Livsmedelsindustrin

 • Styrning av recept
 • Dosering
 • Automatiserad kontroll av materialflöde
 • Temperaturkontroll för ugnar och kylsystem.
 • Kontroller för brännare
 • SCADA system för övervakning och kvalitetskontroll

Vattenkraftsverk

 • Konstruktion och design av system
 • Styrning turbiner
 • Styrning av generatorer
 • Anläggningsprocesser och styrning
 • Fjärrstyrning
 • SCADA system för övervakning

Gruvinstrustin

 • Högströmsmotorer
 • Styrning av tätning
 • Styrning av filtrering och dunstning

Betong och byggnadsmaterial

 • Kontroll av blandare
 • Materialhantering
 • Automateserade system for sortering
 • Styrsystem för produktionslinjer

© 2021 | Etex Oy