Hur det fungerar

Reparationer

Vi har idag tre labb som är avsedda för reparationer och underhåll av en mängd olika tillverkare och produktgrupper. Vi har två lab i Finland och ett i Johannesburg, Sydafrika.

Vår process för reparationer ä fullt dokumenterad och innehåller en serie av kontrollerade arbetssteg. Det börjar redan vid förfrågan av reparationer då vi försöker utvärdera vilken i vilken omfattning som en reparation är möjlig och pågår fram till dess att vi har returnerat enheten. Vårt team består av systemtekniker, som arbetar med felsökning samt automationsingenjörer som hanterar provning och analys innan enheterna returneras. Oavsett bekymmer så kan vi hitta en lösning.

Ett urval av den utrustning vi använder:

  • Ultraljudstvätt för tvätt av PCB-kort.
  • Station för att utbyten av ytmonterade komponenter.
  • Teknik för hårdvaruskanning för felsökning.
  • Station för att upptäcka termisk överbelastning
  • Teststationer för Servo och VFD-drev. 
  • Verktyg för att justera servo-omkodare
  • Station för att mäta lindning i Servomototer

 

Vi har alltid fri utvärdering av din enhet.
Skicka din skadade enhet till oss för en gratis utvärdering. Vi kan också oftast ge en förhandsvärdering angående kostand och tidsåtgång. Kontakta oss direkt via telefon eller epost för vidare instruktioner. Eller använd vår automatiserade reparationsformulär.

 

Nyhet! Vi kan nu också erbjuda fri upphämtning av dina skadade enheter.

Skicka ett meddelande till din kontakt eller sales@etex.fi. Meddela vikt och volymmått så sköter vi resten.

 
© 2021 | Etex Oy